Něco o mně

Vítám Vás a přeji dobrý den všem, kdo máte chuť vzít svůj život do vlastních rukou. Více mých videí naleznete zde.

Jsem Renata Hynková Provazníková a můžu být nápomocná jak na to... :-)

Učím a radím, pouze z vlastních prožitých zkušeností. Vybrala jsem si život, jaký byl pro mě nejužitečnější, abych se vlastními silami dopracovala k žití ráje na zemi :-) Cestou k tomuto cíli jsem se velmi učila odpouštět, odpoutávat, osamostatnit, povznášet se nad těžkosti a věřit, že všechno zlé je pro něco dobré. Má víra mě provázela a já se stala důkazem, že všechno je možné :-) Nyní už žiji svůj ráj na zemi, ať je okolní realita jakákoliv.

Mohu pomoci i dalším, kteří chtějí vystoupit z role ,,oběti" a dopracovat se tak vlastní silou ke zdraví, lásce, hojnosti vnitřního i vnějšího bohatství.

Těm, co chtějí zůstat v roli oběti, přeji též krásný den, ale nemůžu pomoci, protože to není v mé moci. Je to věc osobní volby. Každý se rozhoduje sám za sebe, kterou cestou chce jít a já to plně respektuji.

Přeji štěstí všem, ať jsou vaše cesty jakékoliv.