Odpuštění

25.05.2020

Setkávám se, u svých klientů, s těžkostí odpustit někomu a hlavně odpustit sám/a sobě. Slyším od nich:,,Tohle přece nemůžu někomu odpustit!" Jenže odpuštění dávám především sám/a sobě, že jsem vůbec dovolil/a, abych v sobě držel/a ten pocit zloby, křivdy, sebelítosti, prostě bolesti v oblasti srdce a plic, kterým nejvíc ubližuji hlavně sám/a sobě, že si nedovolím volně dýchat. Tedy ještě jednou a každý sám za sebe, nahlas:,,Dovoluji si odpustit sám/a sobě, abych uzdravil/a svou duši i tělo". Amen. Opatrujte se. Renata